Ngày khai giảng

12/10/2022

Lịch học

12,14,19&21/10 (18h30 - 21h30)

Học phí

1.199.000 VNĐ/học viên

I. MỤC TIÊU CỦA ĐÀO TẠO
– Có được “tư duy mới “về bán hàng
– Tầm quan trọng của khách hàng mục tiêu
– Nhận thức được các tố chất và kỷ năng thiết yếu của một người bán hàng
– Biết các thức để tư vấn qua điện thoại hiệu quả
– Nắm vững và áp dụng hiệu quả các bước trong quy trình bán hàng
– Nhận diện tín hiệu chốt giao dịch
– Xử lý thuyết phục các từ chối, do dự của khách hàng
– Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. “Tư duy mới” về bán hàng
– Tư duy bán hàng theo tinh thần “chủ nghiệp”
– Chân dung về khách hàng mục tiêu
– Những thuận lợi – khó khăn khi tư vấn bán hàng
– Tố chất để trờ thành người tư vấn bán hàng xuất sắc
2. Kỹ năng telesales hiệu quả
– Tầm quan trọng của Telesales
– Mục đích của Telesales
– Những nguyên nhân thất bại khi tư vấn khách hàng qua điện thoại
– Các yếu tố để thành công khi telesales
– Quy trình Telesales hiệu quả
– Thực hành tư vấn qua điện thoại
3. Quy trình tiếp cận và xác định nhu cầu
– Các loại nhu cầu của khách hàng
– Kỹ năng đặt câu hỏi để làm rõ và đáp ứng nhu cầu khách hàng
– Các dạng câu hỏi để khai thác nhu cầu khách hàng để tư vấn bán hàng
– Mô hình lắng nghe LACE trong tư vấn bán hàng
– Thực hành mô hình Question Model để khai thác nhu cầu
4. Xử lý từ chối thuyết phục
– Nhận diện nguyên nhân gốc dễ của các lời từ chối (qua telesales hoặc tư vấn trực tiếp)
– Các cách thức xử lý từ chối thuyết phục
– Thực hành xử lý từ chối
5. Chốt giao dịch
– Những điều hay làm khách hàng do dự
– Những dấu hiệu chốt giao dịch thành công
– Các nguyên tắc chốt giao dịch nhanh chóng
– Thực hành giao dịch
6. Chăm sóc sau bán hàng
– Mục đích & tâm quan trọng của CSKH
– Các tiêu chí đánh giá CSKH “có tâm”
– Các hình thức /hành vi CSKH tạo ấn tượng
– Thực hành up sales & cross sales

III. LỊCH KHAI GIẢNG:

📃 Chương trình đào tạo: KHAI PHÁ NỘI LỰC BÁN HÀNG TRONG BẠN
📆 Ngày khai giảng: 12/10/2022
⏰ Thời lượng: 4 buổi 12,14,19&21/10 (18h30 – 21h30)
🖥 Hình thức đào tạo: Trực tiếp
🏢 Địa điểm: TP. HCM
💰 Học phí: 1.199.000 VNĐ/ học viên
✍️ Giảng viên: Ms. Cindy Nguyễn
👉 Đăng ký ngay tại ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.