Mr. NGUYỄN DOÃN QUỐC PHONG

Cooperate Trainer

MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ ĐÃ ĐÀO TẠO

– Nhận thức – Đánh giá – Kiểm soát mối nguy tại hiện trường

– Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả bằng công cụ PDCA

– Kỹ năng xây dựng kế hoạch – Quản lý dự án

– Đo lường và Quản trị hiệu suất – KPI/OKR

– Xây dựng và Thiết kế tổ chức đào tạo

– Kỹ năng lãnh đạo và Quản lý

– Chuyên gia đào tạo và tư vấn về OHS

– Trưởng nhóm đánh giá về ISO 45001:2018

– Chứng nhận huấn luyện An toàn – Sức khỏe – Bệnh Nghề Nghiệp Cục An Toàn-Lao Động

– Chứng nhận Lean Six Sigma Green Belt từ Samsung

– Chứng nhận kỹ năng Sư phạm tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

– Kỹ sư cơ khí – Cử nhân Luật

– Kinh nghiệm đào tạo Internal, Inhouse và Public cho nhiều công ty như: Nestle, Kimberly Clark, HR Partners, DNHR, Minh Long 1, Bảo Minh, Perfetti Van Melle, Mercure Dalet Resort, Thuận Phương Group, Giảng viên Đại học Công Nghệ ĐN,…