Ms. PHẠM THỊ THÚY VÂN

Master/Corp Trainer/Consultant

Chị Thúy Vân là một trong những Giảng viên và Tư vấn Nhân sự uy tín tại Việt Nam, với trên 20 năm kinh nghiệm ng tác chuyên sâu về nhân sự và phát triển tổ chức – từ phát triển đội ngũ kinh doanh, dịch vụ khách hàng đến đào tạo và quản lý nguồn nhân lực tại các Tập đoàn đa quốc gia như Phillip Morris, International Business Solutions, ILA và AIG.

Hiện tại Chị đang giữ vai trò Giám đốc Đối tác Nhân sự cho một ng ty Thụy Sĩ chuyên về Dịch vụ phát triển thị trường với hơn 6.000 nhân viên tại Việt Nam.

Chị Thúy Vân đã đào tạo cho hơn 15.000 học viên ở nhiều ngành (dược phẩm, bán lẻ, viễn thông, nhà hàng, ngân hàng, tổ chức phi lợi nhuận, bảo hiểm, tiếp thị, v.v…) và cấp bậc khác nhau, từ nhân viên thị trường đến Quản lý cấp cao. Bên cạnh đó,Chị cũng đã được mời làm diễn giả và  đào tạo tại hơn 400 hội thảo, khóa học tại Việt Nam.

Trình Độ Chuyên Môn:

– Thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Nguồn Nhân Lực (American Heritage University, 2010)
– Cử nhân Luật (Đại học Luật TP.HCM, 1999)
– Chứng chỉ Quản trị nguồn nhân lực (Singapore Human Resources Institute, 2006)
– Chứng chỉ Quản trị tài năng và kế hoạch kế cận (PennState University, 2009)
– Chứng chỉ Chuyển biến Nhân sự (PennState University, 2008)
– Giảng viên cấp cao của ITD Vietnam
– Giảng viên uy tín trong cộng đồng giảng viên chuyên về Nhân sự tại Việt Nam với phong cách giảng dạy mang tính ứng dụng và tương tác cao

Năng Lực Đào Tạo:

– Quản trị nhân sự tối ưu
– Kỹ năng phỏng vấn dựa theo năng lực
– Quản lý hiệu suất
– Hành vi và văn hóa của tổ chức
– Kỹ thuật Đào tạo và Phát triển
– Kỹ năng huấn luyện(coaching) & tư vấn (mentoring)
– Đào tạo Giảng viên & Kỹ năng Thuyết trình
– Lãnh đạo & Quản lý
– Dịch vụ khách hàng và Trải nghiệm khách hàng
–Quản trị & phát triển khách hàng
– Kỹ năng bán hàng.chuyên nghiệp
– Kỹ năng giao tiếp & đàm phán
– Giải quyết vấn đề sáng tạo
– Lãnh đạo chuyển biến
– Kỹ năng làm việc nhóm
– Quản lý thời gian