Ms. Lê Thị Phương Thảo

Business Analytics Trainer

Chị Thảo là một chuyên gia phân tích dữ liệu với 6 năm kinh nghiệ trong lĩnh vực ngân hàng và chuyên gia phân tích dữ liệu trong kinh doanh.

Lĩnh vực đào tạo:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Tư duy phân tích
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Trí tuệ doanh nghiệp
 • Quản lý dự án
 • Phân tích kinh doanh
 • Nghiên cứu & phân tích

Khách hàng tiêu biểu:

 • BIDV
 • AEON VIETNAM
 • HSC
 • MSD
 • DFS
 • DCM