Mr. Lê Doãn Trình (Raymond Le)

Master Coach, Trainer/Speaker/Facilitator

Anh Lê Doãn Trình: là một chuyên gia đào tạo với mười năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: quản trị kinh doanh, bất động sản, ngân hàng, nhân sự, dược phẩm, Marketing…

Lĩnh vực đào tạo

 • Phát triển kỹ năng lãnh đạo
 • Quản lý hiệu quả bán hàng
 • Kỹ năng bán hàng
 • Huấn luyện cá nhân
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Quản trị nguồn lực hiệu quả

Khách hàng tiêu biểu

 • Prudential
 • Samsung
 • Bosch
 • Keppel Land
 • Rohto
 • Holcim
 • Biti’s
 • Mekong
 • Bioway
 • Ipsen
 • Constantia
 • MSD
 • Huhtamaki
 • ACC
 • First Solar