Phân tích và xác định nhu cầu

a. Phân tích nhu cầu đào tạo -Training Needs Analysis (TNA): Khi nhận nhu cầu từ phía doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia của của PA& sẽ tiến hành phân tích và xác định nhu cầu đào tạo qua buổi trao đổi trực tiếp với đại diện từ phía doanh nghiệp.
b. Phỏng vấn chuyên sâu tình huống của học viên: Sau khi xác đinh nhu cầu ban đầu cùng đại diện của doanh nghiệp (phòng HR L&D, Giám Đốc..), đội ngũ chuyên gia của PA&P sẽ tiến hành phỏng vấn chuyên sâu với từng học viên để tìm hiểu thêm về hiện trạng cũng như mong muốn trong công việc thực tế

Thiết kế giải pháp đào tạo toàn diện

Kết hợp mong đợi và tình huống thực tế của doanh nghiệp và học viên, đội ngũ chuyên gia của PA&P sẽ thiết kế giải pháp cũng như lộ trình đào tạo phù hợp sát nhất với tình huống thực tế và phương pháp đào tạo mang tính ứng dụng cao từ viêc thay đổi tư duy – thái độ – hành vi – kỹ năng nhằm đạt được kết quả đào tạo cao nhất.

Triển khai và ứng dụng đào tạo

Bằng sự kết hợp đa dạng các hoạt động trong suốt khóa học, đưa ra các tình huống giả lập để tạo cơ hội cho các học viên thực hành và được chỉnh sửa liên tục giúp cho học viên thấy được điểm mạnh – điểm cần cải thiện, qua đó học viên sẽ tự “ý thức/chủ động” thay đổi về tư duy – thái độ trong việc “tiếp nhận cái mới” nhằm thay đổi hành vi và nâng cao năng lực bản thân. Qua đó, học viên lập kế hoạch phát triển cá nhân với các ứng dụng thực tế trong công việc

Đánh giá và hỗ trợ ứng dụng

Dựa vào kế hoạch hành động và ứng dụng của học viên, ban đào tạo của PA&P sẽ tiến hành thực hiện quy trình đánh giá và hỗ trợ ứng dụng cho học viên: Khảo sát về nội dung đã học, các ứng dụng đã cam kết trong bảng kế hoạch phát triên cá nhân. PA&P sẽ phối hợp cùng phòng HR/L&D tiếp tục hỗ trợ ứng dụng trong trường hợp học viên gặp các vấn đề trở ngại trong kế hoạch